PRZYRODA W PARKU

ATLAS DRZEW

Park im. Henryka Siemiradzkiego ma ogólny charakter leśny. Cały obszar pokryty jest zwartym drzewostanem, składającym się w 92% z drzew liściastych, a tylko w 8% z drzew iglastych. Przeciętna liczba drzew o średnicy powyżej 20 cm wynosi 285 sztuk na 1 ha, przy czym drzewostan jest szczególnie gęsty w północnej i środkowej części parku.