SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

ROZWIĄŻ QUIZ

#1 Jak inaczej nazywana jest robinia biała?

#2 Który z tych liści należy do klonu polnego?

#3 Którego drzewa to liść?

Błąd! To liść grabu pospolitego

#4 Które z drzew jest wytrzymałe na susze?

#5 Z drewna jakiego drzewa robi się rzeźby?

Zakończ

Wyniki

-

Gratulacje!

Znasz się na przyrodzie jak mało kto!

Niestety!

Spędź więcej czasu w parku, by pogłębić swoją wiedzę i spróbuj ponownie!